Wéi geet et ? Soutien psy

FGFC Vision politique

News_fgfc_visionpolitique.jpg

D’FGFC steet fir kommunal Identitéit, Proaktivitéit a Participatioun. D'Membere vum FGFC-Bureau exécutif élargi stellen hir Vision politique vir.

Workshop
28.02.2023

FGFC : Lancement vu participative Workshop-en

D’FGFC steet fir Participativitéit mat senge Memberen a wäert sech mat folgende wichtege Sujete beschäftegen: 

  • Organisation de travail, 
  • Délégations du personnel 
  • Engagement & Formation 

 

FGFC_POLITQUE
29.04.2022

FGFC - Vision politique

D’FGFC steet fir kommunal Identitéit, Proaktivitéit a Participatioun.

D’Membere vum FGFC-Bureau exécutif élargi presentéieren an 10 Videokapselen, kuerz an informativ, déi grouss gewerkschaftspolitesch Richtlinnen.

 
FGFC_vision_politique
29.04.2022

FGFC Vision politique - Sozialpolitik

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Sozialpolitik"

FGFC_vision_politique
29.04.2022

FGFC Vision politique - Familljepolitik

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Familljepolitik"

FGFC_vision_politique
27.04.2022

FGFC Vision politique - Astellung a Gehälterstruktur

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Astellung a Gehälterstruktur"

FGFC_vision_politique
27.04.2022

FGFC Vision politique - Kommunikatioun an Digitalisatioun

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Kommunikatioun an Digitalisatioun"

FGFC_vision_politique
27.04.2022

FGFC Vision politique - Sécherheet a Gesondheet

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Sécherheet a Gesondheet"

FGFC_vision_politique
27.04.2022

FGFC Vision politique - Ëffentlechen Transport

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Ëffentlechen Transport"

FGFC_vision_politique
26.04.2022

FGFC Vision politique - Formatioun vum Personal

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Formatioun vum Personal"

FGFC_vision_politique
26.04.2022

FGFC Vision politique - Personalvertriedung

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Personalvertriedung"

FGFC_visionpolitique1
25.04.2022

FGFC Vision politique - Organisatioun vum Gemengesecteur

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir :  

"Organisatioun vum Gemengesecteur"

FGFC_vision_politique
25.04.2022

FGFC Vision politique - Developpement vum Gemengesecteur

An eiser Serie „FGFC Vision politique“ stelle mir haut folgende Sujet vir : 

"Developpement vum Gemengesecteur"