Wéi geet et ? Soutien psy

Dossiers

Kommunalen ëffentlechen Transport

No der Aféierung vum gratis ëffentlechem Transport sollt et zu kengem Ännerunge fir Personal a Fonctionnement vum kommunalen Transport kommen. Realitéit weist eis leider ëmmer méi, dass dat eng Lige war!

reformen.jpg

Reformen im öffentlichen Dienst

Viele Kolleginnen und Kollegen im kommunalen Dienst fragen sich insgeheim und zu Recht, wie es denn nun um die Reformen innerhalb der Gemeinden steht...

asam_dossier.jpg

FGFC-ASAM: Agents municipaux

Bei eisen Agents municipaux bewegt sech a leschter Zäit vill: vun de geplangte Kompetenzerweiderungen, iwwer eenheetlech Uniformen, bis hin zu enger adequater Aus- a Weiderbildung...

News_fgfc_visionpolitique.jpg

FGFC Vision politique

D’FGFC steet fir kommunal Identitéit, Proaktivitéit a Participatioun. D'Membere vum FGFC-Bureau exécutif élargi stellen hir Vision politique vir.

Dossier "SIGI"

Seit vielen Jahren prangern wir als FGFC sowohl die politischen wie auch die geschäftsführenden Zustände innerhalb des kommunalen Syndikates SIGI an.

FGFC- Campagne "Wéi geet et ?"

Le but de cette campagne est de sensibiliser les personnes travaillant au sein de la Fonction publique communale sur les risques psychosociaux et leurs conséquences sur la santé des agents.

mag_dossier.jpg

FGFC mag'

Votre rendez-vous citoyen gratuit

fgfc_walen_2022.jpg

Delegatiounswalen 2022

Den 13. Mee 2022 sinn Delegatiounswalen fir Fonctionnairen an Employés communaux am Gemengesecteur.Fannt all Informatiounen zu de Walen an eisen FGFC-Kandidaten...

peopletomeet_dossier.jpg

People to meet

Des personnalités à rencontrer… un dilemme…, à commenter ou pas… la personne interviewée a le choix.
Mir treffen eng Perséinlechkeet ... en Dilemma, gëtt kommentéiert oder net ... d'Persoun huet de Choix.

privat_dossier.jpg

Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen

Aus Bequemlickeit, Zeitmangel, Unwissenheit...? Die Gründe sind nicht immer nachvollziehbar, warum die Gemeindeverantwortlichen immer mehr öffentliche Dienstleistungen in die Privatwirtschaft auslagern....

chfep_dossier.jpg

Walen fir d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics 2020

Enn Mäerz ass d’Personal ënnert ëffentlechem Statut opgeruff seng Vertrieder an der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics (CHFEP) ze wielen.

alin_dossier.jpg

FGFC / ALIN : nager.lu

Allgemein zufrieden und zuversichtlich zeigen sich die Vertreter der FGFC, zusammen mit dem Schwimmlehrerverband ALIN, über den Ablauf der...

affiliation.jpg

CESI

Retrouvez ici des informations communiquées par la CESI à laquelle la FGFC est affiliée - La Confédération Européenne des Syndicats Indépendants.

CDS.jpg

Chambre des Salariés

Retrouvez ici des informations communiquées par la Chambre des Salariés.

L'association à la procédure législative est la mission principale de la Chambre des salariés. Cette mission, essentiellement d’ordre consultatif, constitue une forme de la démocratie économique en associant la Chambre organiquement à la procédure législative du pays.