Index

Indextranche op den 1. Abrëll 2022


Wéi de Statec den 30. Mäerz annoncéiert huet, ass op den 1. Abrëll 2022 eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Daer bei eis um Site ënnert folgende Links :

Fir de Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/134/ENG/index.html

Fir den Employé communal : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/135/ENG/index.html