News_covidcheck_new_janvier_2022

Obligatoreschen 3G op der Aarbecht: Test gülteg fir de ganzen Dag, ab deem Moment vum « Accès au travail »


Um Terrain ginn et aktuell vill Froen zum obligatoreschen 3G op der Aarbecht, ab dem 15. Januar 2022. 

Eng vun dëse Froe betrëfft d’Validitéit vum COVID Certificat. Hei verweise mir op den FAQ um Site vum Ministère de l’intérieur matt folgendem Wortlaut :

Quelles sont les obligations pour les agents avec le régime 3G obligatoire ?

« En étant présent sur son lieu de travail, l’agent doit être en conformité avec le régime 3G obligatoire, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir fournir un certificat attestant soit d’une vaccination, soit d’un rétablissement, soit d’un test Covid-19 certifié négatif conforme au moment de l’accès au lieu de travail soit un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 accompagné d’un certificat de test négatif à la Covid-19 ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique réalisé sur place.
Par ailleurs, les mesures de distanciation et du port du masque sont à respecter. »

Fir eis als FGFC heescht dat, datt et duergeet, wann den Test moies nach valabel ass, och wann e wärend dem Dag sollt oflafen.

Och wann dir berufsbedingt d’Gebai e puermol verloosse musst (z.B. Missions de service, Visite de chantiers, …) ännert sech fir eis näischt un der Saach, well dir schliesslech déi ganz Zäit ëmmer nach „en service“ sidd, also befannt dir iech ëmmer nach op ärem „ lieu de travail“.

FAQ Ministère de l'Intérieur