Index2021

Indextranche op den 1. Oktober 2021


Wéi de Statec de 6. Oktober annoncéiert huet, ass op den 1. Oktober 2021 eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Daer bei eis um Site ënnert folgende Links :

Fir de Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/134/ENG/index.html

Fir den Employé communal : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/135/ENG/index.html