COVID19_CONGE

Confinement Betreiungsstrukturen = Dispense de Service, soss näischt!


Nodeems mir beim 1. Confinement viru komplett neie Situatiounen stungen, ginn et elo beim 2.Confinement leider ëmmer nach kommunal Patronen, déi scheinbar näischt aus den Erfahrunge vum Fréjoer geléiert hunn. Anescht ass et net ze verstoen, dass aktuell erëm illegal Decisiounen a Punkto Congé zum Nodeel vum Personal geholl solle ginn. 

Aktuell ginn ënner anerem,  d’Schoulen souwéi all Strukturen fir den Encadrement vun de Kanner (Crèchen, Maison Relais…) vum 26. Dezember 2020 bis den 10. Januar 2021, offiziell zougemaach. Mir weisen eis Patroen drop hinn, dass dat automatesch eng Dispense de service oder Télétravail fir dat betraffend Personal bedeit. Op kee Fall kënnen eis Leit forcéiert ginn, Congé ze huelen – dëst ass illegal!

Hei nach ee Mol d’Fakten zum Congé de récréation / Dispense de service

  1. Congé deen am Moment ugefrot ass an accordéiert ginn ass, ka just mam Accord vum Patron annuléiert ginn.
  2. D’Personal, onofhängeg vum Statut, kann net forcéiert ginn, Congé ze huelen
  3. De Patron huet d’Méiglechkeet säi Personal an eng Dispense de service ze setzen, woubäi d‘Gehalt zu 100% weider ausbezuelt gëtt

Desweideren besteet d’Méiglechkeet, falls d’Aarbecht dat erlabt, d’Personal am Télétravail schaffen ze loossen. Detailer sinn am Circulaire N°3012 vum Ministère de l’Intérieur nozeliesen. Hei de Link op eis News zu dësem Thema

Mir als FGFC bieden eis Patroen ëm Kulanz beim Ëmgang mam Reschtcongé 2020. Et besteet d’Méiglechkeet, de verbleiwende Congé op den CET ze setzen.