CHFEP_WALEN_2020

Walen vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics : Dépôt vun de FGFC-Lëscht


De Moien vum Donneschden, 13. Februar 2020, huet den Alain Spies, Member vum FGFC-Exekutivbüro, eis Lëscht fir d’Walen vun der Chambre des fonctionnaires et employés publics deposéiert.

Opgeruff zu de Walen, si vum 20. bis den 31. Mäerz 2020, all d’Fonctionnairen an Employés communaux, hir 5 Vertrieder (5 Effektiver a 5 Suppléanten) fir de Gemengesecteur ze wielen.

D’FGFC-Kandidate sinn:

Serge GANSER
Stad Esch - Industriel

Frank GLESENER
Stad Lëtzebuerg - Autobus

Steve HATTO
Gemeng Miersch - Agent municipal

Jean-Paul KERTZ
Stad Lëtzebuerg - Architecte

Lynn KETTEL
Gemeng Wuermeldeng - Sekrerariat

Marie-Claude KODERS
Stad Lëtzebuerg - Pensionnéiert

Jean-Marie MICHELS
Stad Lëtzebuerg - Personaldelegatioun

Claude REUTER
FGFC - Conseiller

Isabelle SCHOLZEN
Stad Lëtzebuerg - Personaldelegatioun

Marco THOMÉ
FGFC - President

 

D’FGFC, Gewerkschaft vum Gemengepersonal geet mat der Campagne : « Du denks un dech - mir och!  » an dës Walen. Méi Informatiounen zu de Walen an eise Kandidate wäerten net laang op sech waarde loossen...