Index

Indextranche op den 1. Januar 2020


Wéi de Statec op Hellegowend annoncéiert huet, ass op den 1. Januar 2020 eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Daer bei eis um Site ënnert folgende Links :

Fir de Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/134/ENG/index.html

Fir den Employé communal : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/135/ENG/index.html