FGFC_chefadministartion
06.07.2022

Dossier « Chef d’administration »

D’FGFC wäert zesumme mat hire kompetente Leit vum Terrain, der Madamm Ministesch Bofferding konkret Propositiounen an dësem Dossier ausschaffen.
Mir brauche Reformen am Gemengesecteur, dat awer just zesumme mam Patronat an zemools mam betraffene Personal.

Wéi geet et ? Soutien psy
news reseaux
15.06.2022

Les réseaux sociaux et leur panel de métiers

Payé pour être toute la journée sur Facebook?: exactement, répondront en cœur les community managers…
 

 
News-Distraktioun
10.06.2022

Onendlech Distraktioun

TikTok, Tinder a Co. - wa mat eiser Opmierksamkeet gespillt gëtt. Wie kennt et net? Eigentlech wollt ee just kuerz d’Wieder um Handy kucken, a schonn huet ee sech 10 Minutte mat Scrollen ofgelenkt.

 
traitement
06.07.2022

Disposition transitoire vum Régime de traitement

D'FGFC freet eng Verlängerung vu 5 Joer, betrëffend d‘Reegelung, dass ee maximal zweemol no deenen ale Bestëmmungen avancéiere kann, wann déi méi favorabel waren wéi déi Nei, déi mat der Reform 2017 agefouert gi sinn.

FGFC_enseignement_musical
06.07.2022

Enseignement musical : Avant-projet de loi

D’FGFC begréisst, dass een sech séier op ville Punkten eenege konnt an déi aktuell engagéiert Leit aus dem Enseignement musical adequat zu hirem Diplom agestuft ginn

harmonisation_groupe
06.07.2022

Harmonisatioun vun de Gruppen C & D

D’Innenministesch huet der FGFC hirer Propositioun zougestëmmt e Groupe de travail ze grënne, fir dësen Dossier am Gemengesecteur op de Leescht ze huelen.

Oppene Bréif
21.06.2022

Oppene Bréif un de Gemengesecteur

Iwwer 40 Joer Déngscht als Gemengebeamten ass e laangen Dag. Eng zentral Fro stellt sech fir mech, no all deene Joëren: „Firwat doe mir eis zesummen esou schwéier, matt strukturellen Neierungen?“ En oppene Bréif vum Marco Thomé, FGFC-Präsident un de gesamte Gemengesecteur.