Aller au contenu principal Passer au pied de page

Opruff zum Bluttspenden

D’FGFC rifft d'Gemengepersonal op fir Blutt spenden ze goen. Mir erënneren an deem Kontext, dass d'Personal 4 Stonnen « dispense de service » huet (onofhängeg vun der Tâche), wann een dësen nobele Gest fir eis Gesellschaft mécht.

Um Dag vun de Verléiften, sollte mir och emol un déi denken, deene mir eppes vun eis schenke kéinten, wat näischt kascht awer eng grouss Wierkung kann hunn.

Andeems du Blutt spents, dréis du aktiv dozou bäi fir Liewen ze retten, respektiv d'Liewe vu kranken oder blesséierte Leit ze verbesseren. Bass du interesséiert?

Méi Info: https://dondusang.lu