Aller au contenu principal Passer au pied de page

Indextranche op den 1. September 2023

Op den 1. September 2023 ass eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Dir bei eis um Site

Fir de Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/134/ENG/index.html

Fir den Employé communal : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/135/ENG/index.html