team

FGFC-GoTeam Workshop


Creative Hub 1535° Déifferdeng

 

Wéi am leschten « opgepasst » ugekënnegt, hu sech d’Memberen vum FGFC-GoTeam* zesummegesat fir an engem rezente Workshop am Creative Hub 1535° zu Déifferdeng, déi vereenzelt Kärpunkte vun den geplangtene Reformen vun der FGFC ze verdéiwen.

 

  • nei, zukënfteg FGFC-Strukturen

D’FGFC-GoTeam ass weider am gaang déi nei zukënfteg Strukturen, zesumme mat kohärente Statuten, auszeschaffen.

An nächster Zukunft wäerte mäer eis mat deene verschiddene Berufsgruppen un en Dësch setzen, fir hinnen déi ugeduechten Strukturen am Detail ze erklären, a selbstverständlech hire Feedback ze integréieren.

 

  • professionell Déngschtleeschtungen

Eist FGFC-GoTeam huet ugefaang sech déi verschidden Déngschtleeschtungen, déi d’FGFC an hir Partner ubidd, op de Leescht ze huelen.

Doriwwer eraus läit eis besonnesch déi digital Vernetzung um Häerz. Dowéinst schaffe maer un engem Konzept, dat eis an Zukunft eng besser Kommunikatioun mat an tëschent eise Memberen, souwéi eisen Delegatiounen soll erméiglechen. Dës plattform-iwwergräifend Strategie soll, nieft eisem neien Internet-Site, an Zukunft och en neien interne Gestiounsprogramm beinhalten.

 

  • moderne Personalmanagement op de Gemengen

Hei si maer ënnert anerem dobäi, eist Konzept « Communes-pilotes » weider ze konkretiséieren.

Doriwwer eraus ass et eis wichteg eis bestehend Delegatiounen um Terrain weider ze stäerken an dofir ze suergen dass – do wou et nach keng gëtt – sech och eng Delegatioun soll bilden. Aus deem Grond fänke maer elo och schonn un eisen nächsten Delegatiounsdag ze plangen.

 

Iwwert de weidere Verlaf hale maer Iech regelméisseg informéiert.

 

 

D’Membere vum FGFC-GoTeam
3. Mee 2018

*FGFC-GoTeam = oppene Grupp vun engagéierten FGFC Memberen déi un der Zukunft vun der FGFC schaffen