emint

e-MINT


An der leschter Commission centrale hunn d’FGFC-Vetrieder dann och déi nei digital Plattform vum Inneministère virgestallt kritt.

Am Kader vum de Gemengereformen, an der Vereinfachung an Digitaliséierung vun den administrativen Démarchen, ass ab dem 1. Februar 2023 den « e-MINT » aktiv. An enger éischter Phase sinn aktuell d’Voleten « Personalgestioun » an « Transactions immobilières » disponibel, weider Voleten gi lues a lues fräigeschalt.

D’FGFC begréisst, dass eis Tutelle op dëse Wee gaangen ass, fir all obligatoresch Dokumenter, déi engem Accord säitens dem Innenministere ënnerleien, ze digitaliséieren.

Wéi all nei Fonktiounen, brauch et sécherlech seng Zäit, bis alles esou fonktionnéiert wéi sech dat jidderee virstellt. Dofir sollte mir dem « e-MINT » eng fair Chance ginn, an no enger Karrenzzäit zesummen eng sachlech Evaluatioun maachen.

Des Weidere begréisst d’FGFC, dass den Inneministère e « Service-Desk »  agefouert huet, un deen d’Personal, awer och d’Patronen, zentraliséiert hir Froe stelle kënnen.

All dës Mesure ginn an déi Richtung, déi FGFC säit Längerem freet: den Inneministère soll eis Leit aus dem Gemengesecteur pragmatesch mat Rot an Dood zur Säit stoen.