Zukunft_Gemeng

Campagne: Deng Zukunft op der Gemeng ! Eng gemeinsam Initiative vum Intérieur, SYVICOL a Gewerkschaften


Op enger gemeinsamer Pressekonferenz am Kader vun de Vetrieder innerhalb vun der Commission Centrale, huet d’Inneministesch Taina Bofferding a Presenz vum SYVICOL Präsident Emile Eicher, souwéi de Vetrieder vun der FGFC an dem OGBL, haut de Moien déi fuschnei Campagne „Deng Zukunft op der Gemeng!“ virgestallt. Weider Informatiounen heizou fannt dir verlinkt innerhalb vun dëser News.

Als FGFC begréisse mir dës initial Initiative vum Inneministère. Zesumme mam SYVICOL hu mir e gemeinsamen Interêt, d’Attraktivitéit vun den Aarbechtsplazen am Gemengesecteur ze promouvéieren, weider z‘entwéckelen an ze valoriséieren. Gäre stelle mir eis Reseauen als Multiplicateur zur Verfügung. Weider gemeinsam Initiative si geplangt, wéi zum Beispill op der Studentefoire.

Weider Informatioune fannt dir ënnert folgende Links:
https://govjobs.public.lu
https://mint.gouvernement.lu