TICE

FGFC-TICE: Matt konstruktivem Dialog zu besseren Aarbechtskonditiounen !


Säit September 2019 stellt d’FGFC-Sektioun vum TICE de President vun der Personalvertriedung. Mat eiser Philosophie vum konstruktivem Dialog a proaktivem, sachlechem Handelen, hunn eis FGFC-Leit extrem vill zur Verbesserung vun eisen Aarbechtskonditioune bäigedroen. No knapp 15 Méint, hu mir e Folgendes fir eis all erreecht (FGFC-TICE OPGEPASST)

Congé parental - besser privat Organisatioun

Am Fall vun engem Congé parental, kann de betraffene Mataarbechter/in op sengem Roulement bleiwen. Virdrun ass dës Persoun an d ’Reserve gesat ginn, mat er Konsequenz, eréischt Freides gewuer ze ginn, wéi de  Schaff-Plang vun der Woch drop wier. Elo kënnen déi Leit, déi Congé parental hunn, sech besser fir a matt hire Kanner organiséieren!

Schicht-Wiessel

No intensiven a konstruktive Gespréicher mam Mouvement, konnte mir folgend Verbesserunge betreffend d ’Organisa­tioun vun eisem Fuerpersonal an hirem Privatliewen ëmsetzen:

 • Mataarbechter/innen am Fuer­déngscht, kënne säit Februar 2020, hir Schichten esou oft ënnertenee wiesselen, wéi si dat wëllen;
 • Weider hu mir och erreecht, dass den Delai fir e Schicht­Wiessel, bis eng Stonn virum Déngscht­Ufank, nach méiglech ass.

Congé a Krankeschäin si Schaffzäiten !

Duerch den Asaz vun der Personalver-triedung an der Interventioun vun der FGFC am Inneministère ass et säit Januar 2020 glaskloer - Congé a Krankeschäin si Schaffzäiten, a soss näischt anescht!

Virdrun ass de Congé bzw. de Krankeschäin vun eisem Patron net als Rouphase ugesi ginn. Dëst hat zur Konsequenz, datt d‘ Chauffeuren extrem Problemer haten d’Schichten ze wiesselen, ebe well de Congé als Aarbeschtszait gesin gouf, also wéi wann een geschafft hätt.

An engem Aarbechtsgrupp ass d’Prozedur fir de Congé reforméiert ginn, dëst mat folgende Virdeeler:

 • Elo kann ee säi Congé an 3 Phasen ufroen (Juni/August/November) - dat heescht:  et behält ee säin initiale Gruppe-Congé reservéiert bis Novem-ber an et huet een doduerch Zäit seng Vakanz ze plangen;
 • Matt der Konsequenz, dass am Dezember, de Congé fir d’ganzt Joer opgeet. Am Kloertext heescht dat, dass et méiglech ass, Congés-Deeg spontan unzefroen an et kritt een spéitsdens den Dag drop säin Accord !Domat ass et elo net méi onbedéngt noutwenneg seng „Jokerdeeg“ ze verpolveren !
 • Et kann ee saïn Gruppe-Congé am Virfeld ënnertenee wiesselen.

Wiessele mam Dispo

De Chauffeuren ass et elo méiglech WR´en, iwwer den Dispo, op- oder ofzebauen. Eng weider Méiglechkeet fir WR´en eran ze kréien, respektiv an der Woche e weidere Roudag unzefroen.

Dateschutz & Digitaliséierung

Duerch den onermiddlechen Asaz vun der Personaldelegatioun ginn d’Date-schutz-Richtlinne respektéiert an d ’Digi-taliséierung vum IVU ass agefouert ginn. Wichteg war eis, dass elo all Chauffeur säin eegent  Passwuert huet, fir sech op säi Fahrerportal anzeloggen.
All Chauffeur huet elo vun doheem aus, oder iwwer säin Handy, Zougang zu sengem Fahrer-Portal an huet soumat folgend Méiglechkeeten:

 • Iwwersiicht vu sengem Roulement respektiv iwwert säi Schicht-Plang
 • Zougrëff op all « Note de service » an eventuell Deviatiounen op sengem Tour
 • Iwwersiicht vum Congé-Planning an Deeg wou ee krankheetshalber gefeelt huet

Atelier - prime   à responsabilité particulière

Duerch d’Reform an der Fonction publique 2017 kënnen eis «Chefs atelier» aus der  Handwierker-Carrière, net méi wéi bis ewell, an d’Carrière vum  «expéditionnaire technique» wiesselen. Säit der Reform muss heifir en Exame gemaat ginn. Dorops hinn, hunn eis Leit eng Demande un de Büro vum TICE gemeet, fir datt dës Mataarbechter, awer och de    «Chef carrosserie» eng Prime à responsabilité particulière  sollte kréien.
De Büro vum TICE ass dëser  Demande nokomm, esou dass dës  Posten weiderhi finanziell attraktiv bleiwen.

Sécherheet zu COVID19- Zäiten

Et war an ass eise Personalvertrieder wichteg, dass eist Personal de Maximum geschützt gëtt.  No enger Entrevue mat der Direktioun, sinn 2x Ufänken während der Pandemie, duerch duerchgehend Schichten ersat ginn.

D’Personalvertriedung huet schrëftlech beim Büro vum TICE intervenéiert a  gefuerdert, dass eist administratiivt  Personal, esou wäit et méiglech ass,  Télétravail ka maachen - dëst  nach ier  d’ Regierung hir Recommandatioun heifir erausginn hat. Och an dësem Dossier, huet den TICE Gremium direkt „en faveur“ vum Personal reagéiert!

Gedrénksspenderen a  «Cadeau fin d’année»

Op Demande vun der Personalvertriedung hin, huet  den TICE Büro accordéiert, fir op 4 Plazen am Betrib  Gedrénksspenderen, mat enger spezieller Filteranlag, fir eist Personal opzestellen. Als „Cadeau fin d´année » huet eis Delegatioun et och ëmgesat kritt, dass d’ganzt Personal um Enn vum Joer een Inox-Bidon mam TICE Logo kritt!

Schichtplang

Ënnert der Leedung vun der FGFC konnt d’Personalvertriedung endlech de Schichtplang fir den Atelier esou ëmset-zen, wéi et am Gesetz virgesinn ass, spréch: 40 Schaffstonnen an der Woch (max 48 Stonnen),8 Stonnen den Daag (max 10 Stonnen), 11 Stonne Paus tëschend zwou Schichten a 35 Stonne Roupaus an der Woch.

Alternéiert Schaffen am Lockdown

ir eis Mataarbechter am Lockdown beschtméiglech ze schützen, an trotz-dem de Betrieb weider ze garantéieren, konnt fir den Atelier e Schaffplang mat 3 Equippen ausgeschafft ginn, deen alter-néiert Schaffen virgesinn huet (1 Equipe: Fréischicht, 1 Equipe: Mëttesschicht an 1 Equipe: Dispence de travail).

Maskepflicht fir Chauffeur´en

Et ass nach net esou laang hir, dass eis Chauffeuren hu misse während dem Fuere Masken undoen. Eis Personalver-triedung huet och an deem Fall net op sech waarde gelooss an huet iwwert d’FGFC-Gewerkschaft beim Intérieur intervenéiert, dëst mam Resultat:  keng Maskepflicht méi fir  d’Fuerpersonal !

D’Direktioun hat decidéiert, dass am Fall vun enger Mitfahrt d´Chauffeuren han-nen am Bus musse Plaz huelen, an net méi wéi bis ewell, virun der Ofsécherung. Och hei ass, säitens der Personaldelegatioun beim Direkter intervenéiert ginn, fir dëst réckgängeg ze maachen. Am Fall vun enger Mitfahrt besteet just d ’Obliga-tioun, dass de Chauffeur an de Mitfahrer eng Mask mussen undoen.

Congésdeeg op den CET

Den TICE Büro hat d’Decisoun getraff, dass de Busbetrieb Sonndes a Feierdeeg, am Zäitraum vum 16.03.2020 bis den 10.05.2020 agestallt gëtt – spréch et huet kee Chauffeur missten op deenen Deeg schaffen. Vill Mataarbechter hate sech awer, am Virfeld vun der Entschee-dung, schonns Congé op deenen Deeg gefrot - am Ganze schwätze mär do vun 114 Deeg Congé, déi fir eis Leit fort gewiescht wieren.
D ’Personalvertriedung huet et fäerdeg bruecht, dass déi betreffend Leit, hir Congés-Deeg integral op den CET gesat kritt hunn!

Novum um TICE: 2x Ufänken ass Geschicht

2x Ufänken op de Sonndeger souwéi op de Feierdeeg, gehéiert säit Mee 2020 der Vergaangenheet un! Eis Personalvertriedung huet hei eppes fäerdeg bruecht, wat bis Dato nach ni um TICE ëmgesat konnt ginn.

Eisen FGFC Personalvertrieder e grousse Merci, fir hire gewerkschaftlechen Asaz an hir Leidenschaft:

 • Théo Schickes (President)
 • Patrick Gengler (Vice-Präsident)
 • Sharon Casadei (Sekretärin)
 • Jérôme Brighi (Personaldelegéierten aus dem Atelier).

Am Numm vun der FGFC-TICE Sektioun, wënschen mir iech an äre Familljen, och an dëser schwéierer Zäit, schéi Feierdeeg.

De Comité vun der FGFC-TICE Sektioun