INAP_NEWS

Digital Formatiounscoursen beim INAP si Schaffzäiten, näischt anescht!


Scheinbar ginn et aktuell um Terrain Divergenzen, betreffend d’Fräistellung bei digitale Coursen vum INAP. Als FGFC weise mir eis Patroen drops hin, dass eng Fräistellung vum concernéierte Personal nach ëmmer obligatoresch ass. Déi deelweis enregistréiert Coursen, sinn doriwwer eraus net dofir geduecht, dass eis Leit sollen Owes oder um Weekend doheem hir Formatioun maachen. Formatiounscoursen beim INAP si Schaffzäiten, näischt anescht!

Den INAP (Institut National d’Administration Publique) steet net zulescht säit Covid19 fir eng Moderniséierung a Professionaliséierung vun senge Formatiouns-Missiounen. Nei adaptéiert Formationsreglementer an nei pädagogesch Konzepter, souwéi d’Entwécklung an d’Abanne vun den digitale Kommunikationsmëttlen, ass e Must an eisen Zäiten. Als FGFC begréisse mir dat.

Covid19  huet dës Digitalisatioun nach emol gepuscht, virun allem wat d’Webinar-Coursen betrëfft. Am Moment gëtt d’Formation générale an den Tronc commun an digitaler Form ugebueden. D’Examen selwer ginn awer a physescher Präsenz a Reimlechkeeten ofgehalen, déi den aktuelle sanitäre Bestëmmungen entspriechen.

Bei enger rezenter Visiokonferenz vum INAP-Conseil d’administration, huet d’FGFC drop higewisen, dass nach e Pak Detailfroen a Bezuch op annuléiert Coursen, der Applikatioun vun der obligatorëscher Fräistellung an dem Zougang zu den Onlinecoursen, ze kläre wieren. Dat schéngt sech elo zäitnoh ze klären. Affaire à suivre deemno...

Weider hunn d’INAP-Responsabel eis zougeséchert, dass bei eventuelle Problemer mat informatëschem Material, oder bei Schwieregkeeten fir déi obligatoresch Formatiounscoursen mat der néideger Rou a Konzentratetioun op hirer Gemeng suivéieren ze kënnen, den INAP dëse Leit adequat Material a Reimlechkeeten bei hinnen zur Verfügung stellt.  INAP-Kontakt : formation@inap.etat.lu.