mask_bus

Projet Pandemie-Gesetz: Prävisibel Erliichterung fir all Buschaufferen !


Aktuell gëtt de Projet de loi 7606 (Pandemie-Gesetz) a Relatioun mat de Mesuren betreffend den Covid19 nom “Etat de crise” (23. 06.2020) an der Chamber diskutéiert.

Folgend Amendementer sinn haut an der Commission de la Santé et des Sports déposéiert ginn:

Article 4: 

“Sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics, sauf pour le conducteur tant qu’il est assis, et pour les activités qui accueillent un public.”

Am Kloertext heescht dat, datt mat Akraafttrieden vum Gesetz, eis Kolleginnen a Kollege Buschauffeuren de Mask NET méi undoe mussen, wuel wëssend, dass si méi wéi 2 Meter vum éischte Passagéier ewech setzen a keen direkte Kontakt mam dësem hunn.

Zulescht koum et zu ëmmer méi gesondheetleche Reklamatioune säitens de Kolleginnen a Kollegen Buschaufferen a Relatioun mam Port vun de Masken. Als FGFC hate mir op den zoustännege Stellen intervenéiert a mir begréissen et, datt dëst elo geännert gëtt, zum Wuel vum Chauffer deen d’Responsabilitéit fir d’Sécherheet vun all Passagéier dréit.

Affaire à suivre deemno … 

Matgedeelt vun

FGFC-AGENTS TRANSPORTS

 

Info-Link (Säit 4): Amendements adoptés par la/les commission(s) : Commission de la Santé et des Sports - Document 7606/01