Marc Hansen

FGFC People to meet - Marc Hansen


Fir déi zweet Editioun vun eisem « People to meet » hu mir de Marc Hansen, Minister vun der Fonction publique, vun de Relatioune mam Parlament, délégéierte Minister fir d’Digitalisatioun a fir d’administrativ Reform, begéint.
Entdeckt de Marc Hansen op eng authentesch an transparent Art a Weis.

 

Pour le deuxième numéro de notre People to meet, nous avons rencontré Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué à la Digitalisation et Ministre délégué à la Réforme administrative.
Découvrez l'authenticité de la rencontre avec Marc Hansen en toute transparence.