Taina Bofferding People to meet

D'FGFC lancéiert en neit Format Interviews-vidéos: "People to meet."


Mir treffen eng Perséinlechkeet ... en Dilemma, gëtt kommentéiert oder net ... d'Persoun huet de Choix.
Sech mat Mënschen ze ënnerhalen, mat hinnen ze dialogéieren, hier Äntwerten ze akzeptéieren ouni se ze orientéieren, dat ass d'Konzept "People to meet".

E gewëssene Style de fond mat adaptéierter Approche, eng authentesch Renconter an aller Transparenz.

Fir eis Première, hu mer d'Taina Bofferding, Inneministesch a Ministesch fir Chancëgläichheet tësche Männer a  Fraen begéint.
D'Madamm Ministesch huet Courage gewisen a sech deem gestallt,  mat Engagement a Gefill. Vill Spaass beim Kucken!

 

La FGFC lance un nouveau format d’interviews vidéo: « People to meet ».
Des personnalités à rencontrer… un dilemme…, à commenter ou pas… la personne interviewée a le choix.

Au fond, s’entretenir avec des personnalités, c'est dialoguer avec elles, accepter leurs réponses sans les orienter, c'est ça le concept "People to meet". Le style et le fond, l'authenticité d'une rencontre en toute transparence. 

Pour notre première, nous avons rencontré Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur et Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes.
Madame la Ministre a accepté le dilemme des questions, entre engagement et émotions. Bonne vidéo à toutes et tous!